SPONSORPROGRAM

Finding Naomi – Praktisk investering i neste generasjon

Det var Naomis forbilledlige eksempel som overbeviste Rut om at ‘’ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud’’. Det var også Naomi som førte Rut til Israel. Resten av Ruts Bok er en fantastisk historie som til slutt tar oss helt til Jesus.

Vi leter etter «Naomier» i dag, personer som har blitt berørt av Israels Gud og ivrer etter å overføre sitt engasjement til neste generasjon. Finding Naomi er et fond etablert for å tilby rimelige og livsforvandlende Israelreiser for unge mennesker. Ved å gi til dette fondet bidrar du helt praktisk med å ta neste generasjon til Israel samt å legge Israel i hjertene på neste generasjon. Bli gjerne en giver til Finding Naomi slik at støtten til Israel kan fortsette å spre seg i årene som kommer.

Jeg ønsker å gi til Finding Naomi

Finding Naomi

kr.
 
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 100,00 One Time

Israel Included – Sponsorprogram for menigheter

Israel Next har en global visjon – ettersom behovet er globalt. Men å oppfylle en global visjon er avhengig av lokal støtte. Derfor har vi etablert et sponsorprogram som heter Israel Included, hvor vi oppmuntrer lokale menigheter til å gi èn prosent av inntektene for å støtte visjonen til Israel Next. Dette vil sikre videreføring av arbeidet, og enda viktigere, Israelengasjementet.

Samtidig blir hver sponsormenighet delaktige i et viktig Israelarbeid. Dette vil på en naturlig måte skape interesse og forbønn for Israel i den lokale menigheten; en tosidig velsignelse. Kanskje din menighet vil engasjere seg i dette arbeidet og bli en sponsor gjennom Israel Included?

Vi ønsker å gi til Israel Included

Israel Included

kr.
 
Personlig informasjon

Church Info
Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 100,00 One Time