Pastorer og ledere

Israel Next må sees som et komplement til det allerede eksisterende arbeidet i den lokale menigheten. Vår visjon er helt avhengig av et sterkt samarbeid med pastorer, menighetsledelse, ungdomspastorer og unge ledere. Bare menigheter som har et aktivt og solid Israelengasjement vil kunne overbringe dette til neste generasjon. Vi er her for å hjelpe deg!

Israel Next organiserer studieturer for pastorer og ledere. Disse reisene vil gi deg verktøy til å starte eller styrke din egen menighets Israelengasjement. Du kan lese mer om dette under fliken “Reiser“. Hvis du er interessert i et besøk fra Israel Next i din lokale menighet, kan du klikke på linken “Seminarer”. Nedenfor kan du lese en kort bakgrunns-analyse som forklarer hvorfor Israel Next ble etablert.

Utfordringen

Kristen teologi har i århundrer vært dominert av en lære som har minimert eller eliminert Guds kall over Israel og plassert kirken alene i sentrum av Hans guddommelige plan. Erstatningsteologi, som dette ofte kalles, har fortsatt stor innflytelse, og effekten av den er merkbar i de fleste kirker i ulik grad.

Vesentlige forandringer i dette paradigmet begynte ikke før på sytten- atten-hundretallet og ledet til den bevegelsen som vi kaller moderne kristen sionisme. Jødenes retur til sitt bibelske hjemland på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, etableringen av staten Israel i 1948, samt frigjøringen av Jerusalem i 1967, blir av kristne sionister forstått som gudommelige inngrep.

Undervisning om Israels rolle i Guds planer var vanlig i mange kristne sirkler helt frem til 1990-tallet. Et oppriktig ønske om å forstå det profetiske bildet og tiden vi lever i ledet imidlertid til at en del av undervisningen ble spekulativ, dogmatisk og fokusert på perifere aspekter. Dette, sammen med utfordringen med å skape et helhetlig budskap av historie, nåværende politiske hendelser og profetiene – og det i et samfunn som ble stadig mer Israel-fiendtlig, førte til at mange menigheter sluttet å forkynne dette økende kontroversielle emnet. I andre menigheter hadde Israel aldri vært en del av deres undervisning eller teologi, og dette forble slik.

Resultatet var at Israelengasjement ble en aktivitet for enkeltpersoner, grupper og organisasjoner med spesiell interesse for temaet. Selv om man på disse samlingene ofte talte om dagens hendelser i lys av de bibelske profetiene, savnet undervisningen ofte troverdige svar til den komplekse virkeligheten. Undervisning om Israel skapte derfor lite interesse hos blant kirkegjengere generelt.

I dag organiseres Israelarrangement ofte av spesielle grupper, og det finnes lite eller intet overoppsyn fra menighetsledelsen. Denne mangelen på eierskap fra menighetens side signaliserer at Israel ikke er en integrert del av menighetens teologi og derfor heller ikke av dens virksomhet. Dette har i sin tur ikke gjort det lett for den unge generasjonen å få en sunn, bibelsk forståelse av Israel.

Mangel på undervisning i de fleste menigheter, og mangel på troverdighet i undervisningen i andre, gjør at mange føler Israelengasjement er et sidespor i menigheten. Alt dette har, sammen med et økende Israel-fiendtlig samfunn, ikke gitt neste generasjon mange muligheter til å ta et informert valg.

Dette er hva Israel Next har som mål å rette opp. Vi arbeider for å bringe Israelundervisning tilbake til menigheten og videre til neste generasjon. Det vi søker oppnå, er en sunn, bibelsk forståelse for Israel og det jødiske folket. Vi anser logiske, faktiske, rettferdige og moralske argumenter for å representere bibelske verdier, og i den forstand er de bibelske argumenter. Derfor er ikke vårt engasjement begrenset kun til kristne.