INFORMASJON

Nyheter om Israel er ofte partiske og fordomsfulle i forhold til den jødiske staten; de tas ut av sammenheng og tenderer til ensidighet. Gjennom bruk av ulike medier vil Israel Next fortelle historien som sjelden blir fortalt i vanlige massemedia. På denne måten vil vi være en røst for Israel. Når alle fakta presenteres, kommer bildet ikke til å være svart-hvitt, men det vil utgjøre en solid plattform for å støtte Israel.

NYHETER
UNDERVISNING

For at menighetene skal stå støtt i sitt Israelengasjement er det nødvendig med sunn undervisning om Guds planer og hensikter med det jødiske folket. Et troverdig engasjement behøver en bred kunnskapsbase som blant annet inkluderer historie, politikk og dagsaktuelle hendelser. Israel Next tilbyr opplæring i alle de relevante temaene som behøves for å forstå Israel og dets mange utfordringer.

INVITER OSS PÅ SEMINAR
ISRAEL REISER

Ingenting kan forklare Israel bedre enn Israel selv. Reisene og kursene til Israel Next er utformet på en slik måte at informasjon, undervisning og historisk bevissthet skapes gjennom opplevelser, samtaler og forelesninger på plass i Israel. Dette vil i sin tur generere forståelse og troverdig støtte for Israel.

KOMMENDE REISER
HISTORISK BEVISSHET

Historie gir oss et grunnlag for å forstå verden slik den ser ut i dag og hjelper oss å unnvike feiltakelser begått tidligere. Å skape historisk bevissthet, ikke minst i relasjon til antisemittismens katastrofale konsekvenser gjennom historien, er en sentral og overordnet aktivitet for Israel Next i kampen mot antisemittisme og antisionisme i dag.

INVITER OSS PÅ SEMINAR
ISRAELSTØTTE

Jesaja 62 nevner vekterne på Jerusalems murer som aldri hviler inntil Gud gjør byen til en lovsang på jorden. Alt vi gjør i Israel Next er rettet mot å adlyde denne befalingen. Israel Next har som mål å forme en generasjon som vil handle på sin overbevisning; en generasjon som vil «si noe godt om Israel» på alle samfunnsarenaer og med stor kreativitet.

HJELP OSS Å STØTTE ISRAEL